lördag 17 mars 2012

YEARLY MEETING: CORRECT DATE

Hi Tupilakers! I got the month wrong - sorry!

The yearly meeting if the 18/4, not in March as I made the mistake to announce before. 

See you in April!


Hello and welcome to Tupilak's yearly meeting! 


When: 18/4 2012 at 19:00
Where: At Tomas Woodski's home, Kronobergsgatan 18, door code 1677, Fridhemsplan, Stockholm

I hope to see you there!
Warm greetings

Zafire Vrba


DAGORDNING FÖR TUPILAKS ÅRSMÖTE 18/4 KL 19:00


 1. Årsmötet öppnas

 2. Val av funktionärer för mötet: Mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare

 3. Närvarande

 4. Godkännande av kallelse (inbjudan till årsmötet)

 5. Beslut om dagordning

 6. Genomgång av verksamhetsberättelsen

 7. Beslut om bokslut för 2010 (ekonomisk redovisning)

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Beslut om antagande av nya stadgar

 11. Val av föreningsstyrelse för 2012-13

 12. Beslut om firmateckning

 13. Val av minst en myndig revisor samt en ersättare

 14. Val av medlemsregisteransvarig

 15. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2012-13

 16. Propositioner

 17. Motioner

 18. Val av valberedning för nästa år

 19. Beslut om medlemsavgift för 2012

 20. Övriga frågor

 21. Mötet avslutas